TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7194 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEREDDÜTLÜ BAZI HUSUSLARIN ANALİZİ

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Esas itibariyle yüksek gelir elde edenlerin veya malî gücü yüksek kişilerin daha fazla vergi vermesi amacına yönelik olarak hazırlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile Türk vergisi sistemine yeni bir vergi girmiştir: Değerli konutlar vergisi. Türkiye’de bulunan değerli konutların (meskenlerin) vergilendirilmesine yönelik olarak getirilmiş olan değerli konutlar vergisi yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok yönden tartışılmış ve bu vergi içerdiği hükümler nedeniyle çeşitli açılardan eleştirileri beraberinde getirmiştir. Kanunun madde gerekçesinde değerli konutlar vergisinin malî güce göre vergilendirme ilkesi esas alınarak ihdas edildiği belirtilmiş olmakla birlikte bu verginin vergilendirmede genel kabul görmüş vergilendirme ilkelerine ve Anayasa’ya aykırı yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle bu makalemizin konusunu kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan değerli konutlar vergisi oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Değerli Konutlar Vergisi, Servet Vergisi, Mesken, Bina Vergi Değeri, Malî Güce Göre Vergilendirme, Mükerrer Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34.

ANALYSIS OF VALUABLE HAUSE TAX AND MATTERS TO BE CONSİDERED IN TERMS OF THE LAW NO. 7194

ABSTRACT

Law No. 7194 on “Digital Service Tax and Amendment to the Decree No. 375 and Certain Laws”, entered into force after publication in the Official Gazette. With this Law, a new tax has been introduced into the Turkish Tax System: Valuable House Tax. This tax law which has been prepared for the taxation of valuable houses in Turkey has been discussed in many ways and brought criticism from various perspectives due to the provisions it contains. Although it is stated in the justification of the Law that Valuable House Tax is based on the taxation principle according to the financial power, this tax has aspects that are against the generally accepted taxation principles and the Constitution. For this reason, the subject of this article will be Valuable House Tax that causes great debate in public.

Keywords: Valuable House Tax, Property Tax, Residence, Building Tax Value, Taxing According to Financial Power, Repeated Taxation.

Jel Classification: H20, H24, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!