TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TELİF ŞARTLARI

1- Dergimizde yayınlanan makalelerin tüm hakları Vergi Sorunları Dergisine aittir. Makalelerin başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak Yayın Kurulundan alınacak yazılı izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.
 

2- Dergimize gönderilen makaleler, hakem sürecinin tamamlanmasının ardından yayın kurulu tarafından uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Yazar, değerlendirme ve yayın sırasını bekleme sürecinde makale içeriğinin güncelliği konusunda dergimize bilgi vermekle yükümlüdür.

 

3- Yazar, dergimizde yayınlanmak üzere gönderdiği makaleyi tarafımızca herhangi bir olumlu ya da olumsuz dönüş olmadan ya da makaleyi yayın sürecinden çektiğine dair yazılı bir beyanatı olmadan başka bir yerde yayımlayamaz. Bu gibi durumlarda tüm sorumluluk yazara aittir ve Vergi Sorunları Dergisi tüm haklarını saklı tutar.

 

4- Yayınlanan makale için, dergimiz tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu düzenlemeleri ile Yayın Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde telif ödemesi yapılır. Yayın Kurulu,  yazar ve makale konuları dikkate alarak telif ücretlerini tespit etmeye ve  telif ücretlerin nakit veya ayni olarak ödenmesi konusunda yetkilidir. Ayni olarak telif ücreti ödemesinde,   dergi abonmanlığının (basılı veya internet abonmanlığı) ve vergi sorunlarına ait güncel basılı kitapların ücretsiz verilmesi yöntemleri kullanılabilir.

 

5- Telif ödemeleri, makalenin yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yazarın beyan ettiği banka hesap numarasına yatırılır.

 

6- Yazar, makalesini dergimize göndermekle “Telif Şartlarını” kabul etmiş sayılır ve yayın süreci ya da telif ödemeleri ile ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.