TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MAKALE YAZIM KURALLARI

40 yıldır yayımlanan ve vergi alanında saygın bir yere sahip olan Dergimizin akademik çevrelerce de kabul görmüş temel bilimsel süreli yayıncılık standartlarına kavuşturulması amacıyla aşağıda belirtilen makale yazım kuralları belirlenmiş ve bu kriterleri taşıyan makalelerle yayın hayatına devam etmesi hedeflenmiştir.

 

Değerli yazarlarımızın aşağıda belirtilen kriterleri dikkate almak suretiyle hazırladıkları makaleler ile geçiş sürecini kolaylaştırmalarını ve gelişimimize katkı sağlamalarını bekler, saygılar sunarız.

 

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

 

Vergi Sorunları Dergisi, Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından her ay yayımlanan hakemli bir dergidir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Gelirler Kontrolörleri Derneğine aittir.

 

Dergimizde vergi hukuku, maliye ve ekonomi dallarında makaleler yayımlanmaktadır. Yayımlanacak yazılar; Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından uygun görülerek Yayın Kurulu Kararı ile yayımlanır Hakem ve Yazı Danışma Kurulundan gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltilmek üzere yazarına iade edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir.

 

Dergimizde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler, yazarın kişiselgörüşü olup, Vergi Sorunları Dergisi’ni ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı kurum ve/veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

 

Yayımlanması için gönderilen yazıların, kabul edildikten sonra yazılı ve elektronik ortamlardaki (internet, CD vb.) tüm yayın hakları ve yayımlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Vergi Sorunları Dergisin eaittir. Yayımlanan yazıların başka yayın organlarınca aynenyayımlanması ancak Yayın Kurulundan alınacak yazılı izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 

1- Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan tebliğlere ilişkin düzenlenen yazılarda sempozyum veya kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

 

2- Makalelerde, yazaradları, unvanları, çalıştığı kuruluş bilgileri ve e-posta adresleri açık ve doğru şekilde belirtilmelidir.

 

3- Makaleler Microsoft Word formatındahazırlanır. Sayfaboyutu A4 kağıtboyutundaolmalı, sayfayapısındasağdanvesoldan 2 cm; üstten 2.5 cm; alttan da 3 cm boşlukbırakılmışolmalıdır. Metin, sağve sola dayalı (justify), Times New Roman yazıkarakterinde 12 puntoiletekaralıkolarakyazılmalı, paragraflararasındabirsatırboşlukbırakılmalıdır.

 

Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada metin, grafik ve tablolarda yalnızca siyahrenkkullanılmalıdır.

 

Sayfa numaraları sayfa altına ortalayarak 10 punto ile verilmelidir.

 

4- Makalelerde makale başlığı ve ana başlıklar (1, 2, 3 gibi) büyük harflerle ve kalınlaştırılmış, diğer tüm başlıklar (1.1., 1.1.1., gibi) ise tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalınlaştırılmış yazılır, altı-çizili gösterilmez. Giriş ve Sonuç başlıklarına numara verilmez.

 

5- Dergimizde yayınlanacak makaleler sadece http://vergisorunlari.com.tr/ adresli web sitemizin “Makale Gönder” alanından kabul edilmektedir. Bu alan haricinde her hangi bir dergimiz e-posta adresinden makale kabul edilmemektedir. Dergimize makale göndermek için, öncelikle internet sitesi anasayfamızın sol üst köşesinde yeralan "Makale Gönder" sekmesine tıklayın ve açılacak ekranda isim-soyisim, e-posta ve telefon alanlarını eksiksiz doldurunuz. Makale değerlendirme süreci ve sonrasında iletişime geçileceği için bilgilerin doğruluğundan eminolunuz. Dosyanız .doc veya .docx uzantılı ve en fazla 5mb boyutunda olmalıdır. Dosyanız tarafımıza ulaştığında bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Makalenizin değerlendirme sürecine alınabilmesi için “Telif Şartları”nı kabul etmeniz ve “Makale Yazım Kuralları”na uygunluğunu onaylamanız gerekmektedir. 

 

6- Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içermelidir.

 

Özet: 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özetve Giriş bölümleri birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

 

Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için enaz 3, ençok 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL (Journal of Economic Literature) Sınıflandırması esas alınabilir.

 

JEL Sınıflandırması: American Economic Association tarafından yayımlanan sınıflandırma sistemine https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jellinkindenerişilebilir. Yandaki link yardımıyla sayfaya erişim sağlandığında, makalenin ilgili olduğu kategori içerisinde yer alanu ygun kod seçilerek makalenin JEL sınıflandırması yapılabilecektir.  Örneğin, vergi hukuku alanında yazılmış bir makale için, aşağıdaki kategorik basamaklandırma takip edildiğinde,

 

 K. Law and Economics (Birincilkategori)

 

K3. Other Substantive (İkincilkategori)

 

K34. Tax Law (Üçüncülkategori)

 

“K34” (üçüncül) kodu ilgilimakale için JEL kodu olarak seçilebilecektir. Makalenin içeriğine göre 5 adedi aşmamak üzere birden fazla JEL kategorisi tanımlaması yapmak da mümkündür.

 

7- Makaleler bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazımda dipnotlu kaynak gösterme yöntemi (İrfan Vural, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2009, s. 888.) kullanılmalıdır. Dipnotlar tüm sayfalarda sıra ile devam etmelidir.

 

Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak (Tablo 1: 2009 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri, Grafik 1: Vergi Gelirlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı, şeklinde) yazılıp, başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası biçiminde hazırlanmış olmalıdır.

 

Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soy ada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır. (Vural, İrfan, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2009.)

 

İnternet kaynaklarında internet adresi açık olarak yazılmalı ve erişim tarihi belirtilmelidir.

 

8- Makalelerde İdarenin Tebliğ, sirküler vb düzenlemelerde yer alan açıklamaları ile yazarın kişisel görüşleri ayrıştırılarak net bilgi verilmesini sağlamak ve yazılarda yapılan alıntıların aslına uygunluğunu sağlamak yazarın sorumluluğundadır.

 

 


Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Kurulu