TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI İLKESİNİN VERGİ BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİ

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Anayasa ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu hüküm altına alınmıştır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını maliye politikasının sosyal amacı olarak nitelendiren Anayasa’nın 73’üncü maddesi ile vergi yükü kavramının kapsamı belirlenmemiştir. Nitekim, vergi yükü tanım ve hesaplamaları sadece vergiler dikkate alınarak yapılabildiği gibi vergi benzeri mali yükümlülükler dahil edilerek de yapılmaktadır. Bu itibarla, vergiler için geçerliliği tartışmasız olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hususu tartışmalıdır. Bu çalışma ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülüklere uygulanabilirliği hususu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Adaletli ve Dengeli Dağılım İlkesi, Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler.

Jel Sınıflandırması: K34

VALIDITY OF THE PRINCIPLE OF THE FAIR AND BALANCED DISTRIBUTION OF TAX BURDEN TO TAX-LIKE FINANCIAL LIABILITIES

ABSTRACT

It has been granted under the under the provisions of the Constitution that the social objective of fiscal policy of fair and balanced distribution of the tax burden. The scope of the tax burden concept has not been defined under the 73rd article of the Constitution, which defines the fair and balanced distribution of the tax burden as the social purpose of the fiscal policy. Thus, the definition and calculation of tax burden can only be done by taking the taxes into consideration and as well as including tax-like financial obligations. In this respect, it should be debated whether the principle of fair and balanced distribution of the tax burden, whose validity for taxes is indisputable, includes tax-like financial obligations. This study examines the applicability of the principle of fair and balanced distribution of tax burden to tax-like financial liabilities.

Keywords: Tax burden, Fair and Balanced Dispersion Principle, Tax-Like Financial Liabilities.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!