TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TİCARİ KAZANÇTA BASİT USUL UYGULAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Haziran 2018 Sayı 357

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’nun 46 ıncı maddesi hükümlerine göre, aynı kanunun 47 inci ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşıyan mükelleflerin gelirleri basit usule tabi olacak şekilde tespit edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükellefe ait özelliklerin sıralandığı 47 inci maddesinde üç genel şart yer almakta, aynı kanunun 48 inci maddesinde ise ticari işin niteliğine göre üç farklı tanım ve sınır tanımlanmakta ve mükellefin kendisine uyan iş kolunda belirtilmiş olan sınır kazançları ve miktarları aşmaması beklenmektedir. Bir mükellefin basit usule tabi olabilmesi için genel şartların tümünü ve özel şartlarda kendisine uyan maddesinin belirttiği şartı aynı anda sağlamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir mükellef basit usulde vergilemenin verdiği imkanlar sayesinde defter tutmamakta, muhtasar beyannamesi vermemekte, geçici vergi ödememekte, amortisman ayırmamakta ve katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Söz konusu bu makalede bu avantajlı ve özellik arz eden durumlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Ticari Kazanç, Basit Usul.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, K34.

SIMPLE APPLICATION PROCEDURES AND SPECIAL SITUATIONS IN COMMERCIAL EARNINGS

ABSTRACT

According to the provisions of Article 46 of the Income Tax Law, the taxpayers who collectively carry the written conditions in Articles 47 and 48 of the same law are determined in such a way that they are subject to simple procedure. There are three general conditions in Article 47 of the Law on Income Tax and three definitions and boundaries according to the nature of commercial business in Article 48 of the same law and it is expected that the taxpayer will not exceed the limit gains and amounts stated in the business line that corresponds to him. In order to be subject to simple procedure, a taxpayer must have the same conditions as specified in the general conditions and in the special conditions. A taxpayer who satisfies these conditions does not keep books due to the taxpayer’s possibilities in the simple procedure, does not give a bad faith declaration, does not pay a temporary tax, deducts depreciation and is exempted from value added tax. In this article, we focus on these advantageous and featured situations.

Keywords: Income Tax, Business Profit, Simple Procedure.

Jel Classification: H20, H24, H25, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!