TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GİG EKONOMİSİNDE VERGİLEME

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Günümüzde sosyal medya, akıllı telefonlar, mobil uygulamalar ve çevrimiçi platformlar gibi teknolojik gelişmeler sayesinde geleneksel çalışma anlayışı değişmektedir. İş yapma ve çalışma hayatında önemli bazı devrimler yaşanmaktadır. Bu değişikliklerden biri de “Gig Ekonomisi” olarak ortaya çıkmıştır. Gig Ekonomisi için farklı birçok tanım olmakla birlikte genel olarak; bir kişinin herhangi bir işverene bağlı olmaksızın (bağımsız işçi) çevrimiçi platformları kullanarak kısa süreli gelir elde etmesidir. Gig ekonomisinin çok yeni bir kavram olması beraberinde de çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunların en önemlileri; bağımsız işçi olarak nitelendirilen kişilerin elde etiği ücretin vergilendirilmesi, kayıt altına alınması, herhangi bir sözleşmenin olmaması, çalışan hakları ve sigorta sorunları olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada Gig ekonomisinin kapsamı incelenerek, özellikle gig ekonomisi ile ilgili vergileme sorunları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gig Ekonomisi, Paylaşım Ekonomisi, Vergileme Sorunları

Jel Sınıflandırması: H20, H21, K34

TAX ISSUES IN GIG ECONOMY

ABSTRACT

Nowadays, with the developments in technology such as social media, smart phones, mobile applications and online platforms, the concept of traditional work is changing. There are some important revolutions in business and working life. One of these changes has emerged as the isi Gig Economy. Although there are many different definitions for Gig Economy; It is a person’s short-term income using online platforms, regardless of any employer (independent worker). The fact that the Gig economy is a very new concept leads to various problems. These problems are the most important; the tax payer of persons who are considered as independent workers can be expressed as taxation, registration, absence of any contract, employee rights and insurance problems. In this study, the scope of Gig economy is examined and taxation problems related to gig economy are discussed.

Keywords: Gig Economy, Sharing Economy, Taxation Problems

Jel Classification: H20, H21, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!