TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN VERGİLEME VE MUHASEBE ALANINDA KULLANIMI VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK ÖNERİLER

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Vergi gelirleri tüm ülkelerde devlet gelirinde önemli bir rol oynar. Dürüst olmayan mükelleflerin devlete vergi kaybı getiren sahte faturaları düzenlemesini engellemek için dağıtılmış defteri vergilendirme alanında uygulamaya yönelik blokzinciri teknolojisini kullanmak vergi gelirlerini arttıracak, vergilerin yönetim sürecini basitleştirecektir. Bu sayede vergi toplamaktan sorumlu kurumların veri izleme kabiliyeti artacak ve vergi uyum düzeyi yükselecektir. Türkiye dünyadaki lider ülkelerle karşılaştırıldığında bu ülkelerin çok gerisindedir. Devletin bu teknolojinin kullanıma yönelik teşvik uygulaması ve uygulamaya geçirmesi gerektirmektedir. Bu araştırma makalesi; araştırma tekniklerine dayanan, keşfedici bir araştırma olup blokzinciri teknolojisinin vergileme alanında kullanılabilirliğini ve Türkiye’de hangi aşamada olunduğunu göstermesi amacıyla düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Blokzinciri, Vergileme, Muhasebe Kayıtları, Üçlü Kayıt Sistemi.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H83, M41.

USAGE AREAS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN TAXATION AND ACCOUNTING AND RECOMMENDATIONS FOR TURKEY

ABSTRACT

Tax revenues play an important role in government revenue in all countries. Using blockchain technology to apply distributed ledger in the field of taxation to prevent dishonest taxpayers from issuing fake invoices that bring tax losses to the state will increase tax revenues and simplify the tax management process. Compared to the leading countries in the world, Türkiye is far behind these countries. The state requires incentives for the use of this technology and its implementation. This research article is an exploratory research based on research techniques and is designed to show the usability of blockchain technology in the field of taxation and at what stage it is in Türkiye.

Keywords: Blockchain, Taxation, Accounting Records, Triple Registry System.

Jel Classification: H20, H26, H83, M41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!