TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesinde takip edilmesi gereken usuller oldukça önemlidir. Gider veya maliyet yazılan vergilerin bu nedenle iade edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu vergilerin bu nedenle iade edilmesi halinde ek düzeltme veya tarhiyat yapılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisinde uygulanan vergi indirimi müessesi bu durumdan etkilenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Fazla ve Yersiz Ödenen Vergiler, Gider veya Maliyet Yazılan Vergiler, Tarhiyat, Düzeltme, Vergi İndirimi.

Jel Sınıflandırması: H24, H25.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN THE RETURN OF INCORRECTLY PAID TAXES

ABSTRACT

Procedures to be followed in the return of incorrectly paid taxes are very important. ort his reason, there are matters to be considered in returning taxes that are written as expense or cost. If these taxes are returned ort his reason, additional correction or assessment may be in question. In addition, the tax deduction institution applied in income and corporate tax may be affected by this situation.

Keywords: Incorrectly Paid Taxes, Taxes That Are Written As Expense Or Cost, Assesment, Correction, Tax Deduction.

Jel Classification: H24, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!