TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLER VE VERGİSEL SORUNLARI

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

İthal edilen hizmet karşılığında yapılan ödemelerin vergi karşısındaki durumu, yeteri kadar araştırılmış ve üzerinde fikir birliğine varılmış bir konu değildir. Buna karşılık, küreselleşme ve elektronik iletişimin gelişmesi nedeniyle hizmete bağlı işlemlerin nitelik ve nicelik olarak önemini arttırmaktadır. Diğer taraftan, vergi idarelerinin ; diğer görünmeyen işlemlerde olduğu gibi, (özellikle ilişkili kişiler arasındaki) hizmet ödemelerinin, vergi planlamasında kullanılması olasılığını dikkate alarak, bu gibi işlemler üzerinde daha çok odaklanmaya başladığı görülmektedir. Bu ve hizmet konusundaki belirsizlikler, mükellefler için büyük bir risk oluşturmaktadır.Bu nedenle, gerek yerel mevzuat ve gerekse uluslar arası doğrudan ve dolaylı vergiler mevzuatları açısından, genel bir gözden geçirmeyi ve özellikle belirsiz konuları vurgulamayı yararlı gördük.

Anahtar Kelimeler: Hizmet ithali, grup içi hizmetler, transfer fiyatlandırması, vergi kesintisi ve vergi anlaşmaları.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

SERVICES PURCHASED FROM FOREIGN COUNTRIES AND TAX CONSEQUENCES

ABSTRACT

Although service importation is not a subject which is adequately researched and sufficiently agreed on, its importance for tax purposes is getting more and more critical due to globalisation and the improvement in electronic communication. On the other hand, we recognise that the tax administrations are becoming more and more focused on related parties taking advantage of their ability to make invisible service-related transactions for tax planning. This development and uncertainties about the regulations on service-related transactions pose a great risk for taxpayers. Therefore, we consider it useful for taxpayers to conduct a general overview with an emphasis on the issues creating uncertainty from a direct and indirect taxation point of view.

Keywords: importation of service, intragroup services, transfers pricing, withholding tax and tax treaties.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!