TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ANALİZİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Uluslararası alanda ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede ülkelerin birbirleri ile her konuda yardımlaşması özel önem arz etmektedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan düzenlemelerin sorunun uluslararası alanda çözümü için yeterli olmaması ülkeleri daha başka arayışlara itmiştir. Bu arayışların bir sonucu olarak birçok ülkenin katılımıyla “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu sözleşme ile sözleşmeye taraf ülkeler arasında vergi konularında idarî yardımlaşma yöntemleri kullanılmak suretiyle sözleşmeye taraf ülkeler arasında yardımlaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanan 03.05.2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 2018/11790 sayılı B.K.K. ile 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu makalemiz söz konusu Sözleşme ile ilgili olarak genel bir bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca, bu Sözleşme ile getirilmiş olan idarî yardımlaşma türleri ve araçlarının Türkiye açısından uygulaması ele alınacak bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi, Bilgi Değişimi, Tahsilatta Yardımlaşma.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

ANALYSIS AND MISCELLANEOUS ISSUES OF MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AGREEMENT IN TAX ISSUES

ABSTRACT

It is of special importance that countries help each other with each other in the fight against tax losses and evasion in the international arena. The fact that the regulations in the Double Taxation Prevention Agreements are not sufficient for the international solution of the problem has led countries to seek further research. As a result of these efforts, “Agreement on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters” was signed with the participation of many countries. With this agreement, it is aimed to improve the cooperation activities between the contracting countries by using administrative aid methods in tax matters between the contracting countries. On behalf of the Republic of Turkey on 3 November 2011 signed in 03.05.2017 dated and deemed appropriate for approval by 7018 by Law No. “Mutual Administrative Assistance Agreement in Tax Matters” 2018/11790 numbered Council of Ministers has entered into force since July 1, 2018 by the Council. This article has been written in order to give general information about this Agreement. Also, the types of administrative assistance under this Convention and which have to be addressed in terms of the application of tools Turkey will focus on some issues that need to be considered in this regard.

Keywords: Mutual Administrative Assistance Agreement on Tax Matters, Information Exchange, Assistance in Collection.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!