TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEKİ KDV İADESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Katma Değer Vergisi iade sistemi mükelleflere finansal açıdan destek sağlayan önemli teşvikler arasında yer almaktadır. Ancak mükelleflerin KDV iade talepleri, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara riayet etmeleri halinde yerine getirilmektedir. Söz konusu usul ve esaslara gerektiği gibi uyulmadığı takdirde iade süreçleri uzamakta ya da hiç iade alınamamaktadır. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle KDV iadesi sıkı şekil şartlarına bağlanmış olup, bu özelliğinden dolayı KDV iadeleri arasında yer alan en karmaşık iadelerden biridir. Bu çalışmamızda indirimli oranda KDV iadesinin kapsamı ve iade tutarının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler yardımıyla açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: KDV, İndirimli Oran, İadenin Hesaplanması

Jel Sınıflandırması: H20, H29 .

CONSIDERATIONS OF VAT REFUNDED IN REDUCED RATING PROCEDURES

ABSTRACT

The Value Added Tax refund system is one of the important incentives that provide financial support to taxpayers. However, taxpayers’ refund requests are fulfilled if they comply with the procedures and principles contained in the Value Added Tax General Implementation Communiqué. If the procedures and principles are not complied with properly, the refund process can be extended highly or refunded at all. Because of the transactions subject to the reduced rate, the VAT item is tied to the strict conditions and is one of the most complex replies among the VAT repayments due to this property. In this study, the scope of the discounted VAT recipe and the points to be considered in calculating the return amount will be explained with examples.

Keywords: VAT, Reduced Rate, Calculation of Tax Refund.

Jel Classification: H20, H29 .

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!