TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SERBEST BÖLGELERDE VERİLEN HİZMETLER İLE SERBEST BÖLGELERE VEYA BU BÖLGELERDEN YAPILAN İHRAÇ AMAÇLI YÜK TAŞIMA İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI

Haziran 2024 Sayı 429

ÖZET

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır. Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir. Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır. 1/1/2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.

Anahtar Kelimeler: Serbest bölge, kısmi istisna, , istisnalar, vergisel teşvikler

Jel Sınıflandırması: F49, H20, H21, H25, O24

VAT EXCEPTION FOR SERVICES PROVIDED IN FREE ZONES AND FOR CARGO TRANSPORTATION PURPOSES FOR EXPORT TO OR FROM FREE ZONES

ABSTRACT

According to Article (17/4-ı) of Law No. 3065, services provided in free zones and cargo transportation for export purposes to or from free zones are exempt from VAT. The scope of this exception includes only services performed in the free zone and cargo transportation for export purposes to or from free zones. Except for export cargo transportation, services provided domestically to the free zone and services provided from the free zone to the domestic market are subject to VAT. Accordingly, the transportation of export goods from a free zone to a port or a customs exit gate is exempt from VAT. Transportation of goods to be used in the production of products to be produced in the free zone from within the country to the free zone, or from the free zone to another free zone, will also be considered within the scope of exception. On the other hand, transportation from the free zone to the domestic market will not be considered within the scope of export cargo transportation and will be subject to VAT. As of 1/1/2019, VAT incurred for transactions made within the scope of this exception can be deducted, but VAT that cannot be eliminated through deduction will not be refunded.

Keywords: Free zone, partial exception, exceptions, tax incentives

Jel Classification: F49, H20, H21, H25, O24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!