TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HİZMET İHRACATI, KDV İSTİSNASI VE İADESİ İLE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Hizmet ihracına ilişkin ekonomik bakış daha geniş kapsamlıdır. KDV açısından hizmet ihracı ise, ekonomik amaçlardan ziyade vergisel amaçlarla tanımlanmaktadır. Hizmet ihracı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hacmiyle dikkat çekmektedir. Hizmet ihracatına ilişkin KDV istisnasında hizmetten faydalanma kavramı genel niteliktedir. Onun için hangi hizmetlerin ihraç kapsamında değerlendirip değerlendirilmeyeceği konusunda belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu durum birçok özellikli hususu da beraberinde doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet İhracatı, Hizmetten Yurtdışında Faydalanma, KDV İstisnası ve İadesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

EXPORT OF SERVICES, ITS VAT EXEMPTİON AND VAT REFUND, SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

The economic outlook for the export of services is broader. The export of services in terms of VAT is defined for tax purposes rather than economic purposes. The export of services is remarkable in our country as well as in the world. In the VAT exemption for service exports, the concept of utilizing abroad from the service is general. Therefore, uncertainty arises as to what services will be considered within the scope of exportation. In addition, this situation gives rise to specific issues.

Keywords: Export of Services, Utilizing Abroad From The Service, VAT Exemption and Refund.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!