TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

CEZA VE ÖDÜL ARASINDA EVLİLİK VE VERGİ İLİŞKİSİ

Haziran 2024 Sayı 429

ÖZET

Bu çalışmada özellikle medeni hal farklılıklarının vergilemede sağladığı avantaj ve dezavantajlar anlatılacaktır. Literatürde evlilik cezası ya da evlilik ödülü kavramları ile açıklanan bu durum bazı ülkelerde evliliği teşvik amacı ile bazı ülkelerde ise vergilemenin mali amacını gerçekleştirmek amacıyla uygulanmıştır. Evlilik cezası evlilik kararını olumsuz etkilerken, evlilik ödülü evliliği teşvik etme amacıyla uygulanabilmektedir. Ayrıca kayıtdışı çalışma ve kadının iş hayatının dışına çıkarılmasına da etki edebilmektedir. Çalışmada uluslararası literatürden yararlanılarak çeşitli ülke örnekleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında daha adil ve daha etkin bir vergi uygulamasının hangi doğrultuda düzenlenmesi gerektiği tartışılarak politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik Cezası, Evlilik Ödülü, Vergi, Müdahaleci Vergileme

Jel Sınıflandırması: H24, H21, H26, H30

MARRIAGE AND TAX RELATİONSHİP BETWEEN PENALTY AND BONUS

ABSTRACT

In this study, the advantages and disadvantages of marital status differences in taxation will be explained. This situation, which is described in the literature with the concepts of marriage penalty or marriage reward, has been applied in some countries to encourage marriage and in some countries to realize the fiscal purpose of taxation. While the marriage penalty negatively affects the decision to marry, the marriage reward can be applied to encourage marriage. It may also have an impact on informal work and the exclusion of women from the labor force. In this study, various country examples will be examined by utilizing international literature. Within the scope of the study, it is aimed to provide guiding suggestions to policy makers by discussing in which direction a fairer and more effective tax implementation should be organized.

Keywords: Marriage Penalty, Marriage Bonuses, Tax, Instrusive Taxation

Jel Classification: H24, H21, H26, H30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!