TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AKARYAKIT VERGİLERİNDEN KARBON VERGİSİNE: TÜRKİYE’YE DAİR DÜŞÜNCELER

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Akaryakıt ürünleri üzerinden mali amaçla alınan vergiler karbondioksit emisyonunun azaltılmasına da hizmet etmektedir. Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan vergiler yıllardır önemli ölçüde vergi hasılatı sağlamaktadır. Özellikle enerji üretimi amacıyla fosil yakıt yakımından kaynaklanan emisyonun yüksek tutarlarda olması, karbondioksit emisyonunun arzulandığı gibi azaltılabilmesi için tüm fosil yakıtları vergilendiren karbon vergisine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Sağladığı vergi hasılatının yüksekliği göz önüne alındığında, akaryakıt vergilerinin emisyon azaltımı bakımından etkinliği sağlayıcı niteliğe sahip bir vergi olan karbon vergisine geçişi kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt vergisi, karbondioksit salımı, karbon vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, H23, Q54, Q58.

FROM LIQUID FUEL TAXES TO CARBON TAX: SOME THOUGHTS ABOUT TURKEY

ABSTRACT

As a revenue-raising tool, excise taxes on liquid fuel taxes serve important role in the abatement of CO2 emissions. Liquid fuel taxes have been significant revenue-raising tool in Turkey for years. Because in Turkey energy production by fossil fuel combustion is the main source of CO2 emission, as an appropriate instrument for emissions reduction, a carbon tax on all fossil fuels is needed. It is possible to say that converting the excise tax on the liquid fuels into a carbon tax, an efficient carbon-reducing instrument will be easy in a revenue-neutral condition.

Keywords: Liquid fuel tax, carbon dioxide emission, carbon tax

Jel Classification: H20, H23, Q54, Q58.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!