TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YEMEK KARTI-ULAŞIM KARTI ÖZELİNDE, ÇALIŞANLARA DIŞARIDAN TEMİN EDİLEREK VERİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN KDV’NİN İNDİRİMİ

Mayıs 2022 Sayı 404

ÖZET

Firmalar çalışanlarına dışarıdan temin ettikleri yemek-ulaşım kartlarını vermektedir. Dışarıdan alınan yemek-ulaşım kartlarına ilişkin alım faturalarında yer alan ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) kapsamında hesaplanan KDV’ler firmalar tarafından indirim konusu yapılmakta ve genellikle herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmamaktadır. Firmalar yemek kartlarına ilişkin olarak her bir çalışan açısından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 23/8 gereği ve ulaşım kartlarına ilişkin olarak her bir çalışan açısından 23/10 gereği belli tutara kadar istisna olarak değerlendirilmekte ve bu ödemeler 94. madde gereği stopaja tabi tutulmamaktadır. GVK’ da yer alan istisna tutarını aşan kısım ise; KDV dahil olarak net ücret kabul edilmeli ve bu tutar üzerinden ücretlilerle ilgili GVK 94. madde gereği stopajları hesaplanıp ödenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, ücretlilere verilen ürünler, ücret istisnası, ücret stopajı ve ücrete ilişkin KDV.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H29

DISCOUNT OF VAT REGARDING PRODUCTS SUPPLIED TO EMPLOYEES FROM EXTERNALLY, SPECIALLY OF MEAL CARD-TRANSPORT CARD

ABSTRACT

Firms provide their employees with food-transport cards that they buy from outside. VAT calculated within the scope of Value Added Tax Law (VAT) numbered 3065, which is included in the purchase invoices of food-transportation cards purchased from outside, is subject to discount by companies and is generally not subject to any correction process. Payments of companies regarding meal cards are considered as an exception up to a certain amount for each employee in accordance with Article 23/8 of the Income Tax Law (GVK) No. 193 and for each employee as per article 23/10 of the same law regarding transportation cards. It is not subject to withholding tax related to income tax. The part exceeding the exemption amount in the GVK, the net fee including VAT should be accepted and income tax withholdings related to wage earners should be calculated and paid over this amount.

Keywords: wage, products for which a ticket is issued, wage exception, wage tax and wage related VAT

Jel Classification: H20, H24, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!