TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2019/1521

Karar No: 2020/22

İstemin Konusu: …. Vergi Mahkemesinin, …tarih ve E:…, K: … sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı adına, esnaf muafiyetinden faydalanan kişilerden aldığı bir kısım hurda emtiayı tevkifat yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla sahte fatura ile belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2010/Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!