TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2019/1790

Karar No: 2020/276

İstemin Konusu: .... Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davalı idarenin müeyyideli yazısı olmaksızın ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamelerine istinaden tahakkuk eden katma değer vergileri ile %50 oranında kesilen vergi ziyaı cezaları ve düzeltme beyannameleriyle katma değer vergisi iade alacağının azaltılması üzerine haksız yere katma değer vergisi iadesi yapıldığının tespit edildiğinden bahisle tarh edilen katma değer vergileri ile bir bu

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!