TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2020/191

Karar No: 2020/259

İstemin Konusu: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 04/12/2019 tarih ve E:2019/1198, K:2019/1055 sayılı kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacının katma değer vergisi iade talebinin, 2009 yılında fatura aldığı bir mükellefin olumsuz mükellefler listesinde olması nedeniyle kendisinin de olumsuz mükellefler listesine alındığından bahisle yerine getirilmemesi üzerine olumsuz mükellefler listesinden çıkarılması amacıyla davacı tarafından anılan mükelleften alınan faturalarda yer alan katma değer ve

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!