TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2019/317

Karar No: 2019/273

Karar Tarihi: 27.03.2019

Özet: Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Olmamasının Savunma Hakkını Etkilememesi Hk.

 

İSTEMİN KONUSU :...Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı adına, vergi inceleme raporu uyarınca, 2010 yılı için re’sen salınan gelir vergisi, üç kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesilen öze

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!