TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

T.C.
DANIŞTAY
ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas

: 2021/2518

Karar

: 2023/806

Tarih

: 15.03.2023

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Vergi Dairesi Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI): … Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

VEKİLLERİ: Av. …- Av. … Av. …

İSTEMİN KONUSU: ... Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilme

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!