TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Kanun koyucu Vergi Usul Kanununun Mükerrer 121inci madde hükümleriyle ilgili bir düzenlemeye giderek, mali yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirerek bir nevi ödüllendirmiş olmaktadır. Düşünce bazında çok faydalı ve yapıcı olduğunu düşündüğümüz bu uygulamadan yararlanabilmek için gerekli şartlara bakıldığında ise bu şartların hepsini birden taşıyabilen mükellef sayısının, günümüz şartlarında oldukça az olduğu, bu uygulamadan daha fazla mükellefin yararlanabilmesi için de, şartlarda yeni düzenlemelere gidilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda şartların; “İkmalen tarhiyat” ve “İdarece tarhiyat” uygulamasına uğramamış olma kısmında ve beyannamenin verildiği tarih itibariyle bin liradan daha az bir vergi cezası ve aslına izin verildiği noktada, bu sınırın daha yüksek bir tutar olarak tespit edilmesi kanımızca daha sağlıklı ve yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi İndirimi, Vergi Usul Kanununda İndirim.

Jel Sınıflandırması: H20,H24, H25, K34

TAX RELIEF APPLICATION, EVALUATION OF TAX-COMPLIANT TAXPAYERS AND SOLUTIONS

ABSTRACT

The legislature, by instituting an arrangement related to the provisions of Article 121 of the Procedural Tax Law, somehow rewards the taxpayers who fulfill their financial obligations in a timely and complete fashion through deducting 5% of the taxes, assessed on their annual income or corporate tax returns from the income or corporate tax that they must pay. However the potential beneficiaries of this policy, which we think is very advantageous and constructive in theory, is very restricted in the present circumstances since it is difficult to cover for tax payers all the wide ranging requirements needed for benefiting from this deduction. That is why it would be helpful to adopt a new regulation concerning the requirements in order to widen the quantity of taxpayers who would profit from this policy. In this context, two conditions of the regulation could be amended; on the one hand the requirement about the non application of “resupply calculation” and “administration calculation” to the existing tax debt for the implementation of tax deduction can be cancelled, and on the other hand the limit of maximum one thousand liras both as tax fine and taxpayers’ original liability as of the date of the declaration in order to benefit from the deduction could be increased. In our opinion such amendments would ameliorate the policy.

Keywords: Tax Deduction, Deduction in Procedural Tax Law.

Jel Classification: H20,H24, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!