TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM DİLEMRE ÖDEN

VERGİLENDİRMEDE “MEŞRU BEKLENTİ” SORUNSALI

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Bu makalede, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir bireysel başvuru kararında “meşru beklenti” kavramı hakkında yaptığı değerlendirmeler, temel hukuk ilkeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları kapsamında ele alınmaktadır. Anayasa Mahkemesi, bir vergi uyuşmazlığı neticesinde önüne gelen olayda mülkiyetin var olup olmadığını tespit ederken meşru beklenti kavramını etraflıca değerlendirmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yararlanmış ve önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca bu makalede, mülkiyet hakkı ihlali iddiasında AYM’nin olayı değerlendirme süreci, AİHM uygulaması ile karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meşru Beklenti, Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, K41

LEGITIMATE EXPACTATION PROBLEMATIC IN TAXATION

ABSTRACT

In this article, considerations of Constitutional Court are discussed, about legitimate expactation term in a decision given upon an individual application in terms of major principles of law and convictions of European Human Rights Court. Constitiuonal Court, has evaluated legitimate expactation term while detecting ownership as a result of a tax dispute and made very important considerations. The Constitutional Court has used interparetations of European Human Rights Court. Also in this article, process of assessment of The Constitutional Court about the claim of violation of property is compared with application of The European Human Rights Court.

Keywords: Legitimate Expectation, Individual Application, European Court of Human Rights,European Convention on Human Rights.

Jel Classification: H20, K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!