TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ İHTİLAFLARININ HIZLI ÇÖZÜMLENMESİNDE YENİ BİR UYGULAMA: ‘KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Vergi idaresi ile mükellefler vergi tarhiyatları ve/veya cezalar nedeniyle zaman zaman ihtilaf yaşayabilmektedir. Bu gibi durumlarda mükellefler gerekli şartları taşımaları halinde uzlaşma veya cezadan indirim gibi yasal haklarını kullanarak söz konusu ihtilafları yargıya taşımadan çözmeye çalışmaktadırlar. Bunların yanında mükellefler ihtilafların çözümü için Anayasal bir hak olan yargı yoluna da başvurabilmektedirler. Yargılamanın devamı esnasında ihtilafların idari yöntemle çözümlenmesi amacıyla ‘kanun yolundan vazgeçme’ müessesesi ihdas edilmiştir. Bu düzenleme genel olarak yargıya taşınmış ihtilaflar hakkında mahkemelerce verilen kararlar üzerine kanun yolu başvurusundan vazgeçilmesi halinde tarh edilen vergi ve/veya kesilen cezanın belli bir oranda indirilmesini öngörmektedir. Düzenlemenin vergi ihtilaflarının daha hızlı çözümlenmesine ve yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanun Yolundan Vazgeçme, Vergi Davası, İstinaf, Temyiz, Uzlaşma, Cezadan İndirim, Gecikme Faizi

Jel Sınıflandırması: H20, H26, K34, K41

A NEW APPLICATION IN THE FAST SOLUTION OF TAX DISPUTES: ‘DISCLAIMER BY THE LAW

ABSTRACT

Tax administration and taxpayers may experience disputes from time to time due to tax assessments and / or penalties. In such cases, taxpayers try to resolve these disputes without bringing them to the judiciary by using their legal rights such as reconciliation or penalty reduction if they meet the necessary conditions. Besides, taxpayers can apply to the judicial disclaimer, which is a Constitutional right for the settlement of disputes. During the continuation of the trial, the institution of giving up the legal disclaimer was established in order to resolve disputes by administrative method. This regulation generally envisages the reduction of the tax and / or penalty levied on the basis of the decisions made by the courts about disputes that have been brought to justice. It is expected that the regulation will contribute to the faster resolution of tax isputes and to reduce the workload of the judiciary.

Keywords: Dısclaimer By The Law, Tax Case, Appeal, Supersedeas, Compromise,Reduction From Punishment, Overdue İnterest

Jel Classification: H20, H26, K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!