TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA VE ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Haziran 2024 Sayı 429

ÖZET

Vergi ihtilaflarının idari çözüm süreçlerinden biri olan uzlaşma; mükellef ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların yargı merciine başvurmadan uzlaşma kurumu denen kurum tarafından çözüme kavuşturulması olarak tanımlanabilir. Uzlaşma yasaya göre, re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergi ve cezalarına ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı organına başvurmadan, mükellef ile vergi idaresinin birtakım tavizler vererek sulh olması olarak değerlendirilebilir. Uzlaşmayı tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu çalışmada tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşmadan bahsedilmiş, Şanlıurfa ilinin ilgili yıllarda (2015-2023) uzlaşma verileri incelenmiştir. Şanlıurfa ilinin çeşitli vergisel mükellefiyet sayıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzlaşma, Vergi Uyuşmazlıkları, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma,

Jel Sınıflandırması: K34.

RECONCILIATION IN TAX LAW AND SANLIURFA PROVINCE EXAMPLE

ABSTRACT

Reconciliation, which is one of the administrative resolution processes of tax disputes; It can be defined as the resolution of disputes between the taxpayer and the tax administration by the so-called conciliation institution, without resorting to the judicial authority. Conciliation can be considered as the reconciliation between the taxpayer and the tax administration by making some concessions, without resorting to the judicial body, regarding the disputes arising from taxes and penalties assessed ex officio, additionally and by the administration, according to the law. It is possible to divide reconciliation into two: reconciliation before assessment and reconciliation after assessment. In this study, pre-assessment reconciliation and post-assessment reconciliation were mentioned, and the reconciliation data of Şanlıurfa province in the relevant years (2015-2023) were examined. Various tax liability numbers of Şanlıurfa province were evaluated.

Keywords: Reconciliation, Tax Disputes, Settlement Before Assessment, Reconciliation After Assessment.

Jel Classification: K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!