TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HUKUKUNDA TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ DAVA KONUSU EDİLEBİLİRLİĞİ

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Bilindiği üzere takdir komisyonları, vergi usul kanununda kendilerine tanınan yetki çerçevesinde, vergi idareleri tarafından talep edilen konularda matrah takdiri yapabilmektedirler. Takdir komisyonları, matrah takdirinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla matrahın konusuna yönelik ayrıntılı araştırma yapma ve vergi incelemesi yapma yetkilerine sahiptirler. Matrah takdirleri her ne kadar incelemeler ve tespitlerin sonucuna dayanarak yekûn haline getirilse de uygulamada birçok uyuşmazlıkla karşı karşıya gelmek mümkündür. Ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise gerek mükellef gerekse idare tarafından dava konusu edilebilmekte mükellef ve idare, açılan davalarda karşılıklı taraf olabilmektedir. Hukuk devleti ilkesinin bir sonucu olarak komisyon tarafından alınan kararları dava edebilirlik, vergiye gönüllü uyum ve mükellef haklarının tesisi açısından önemli bir noktada dururken; idareler açısından ise bir denetim mekanizması kurarak ekonomik yaklaşım ilkesinin tesisi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmamız takdir komisyonu kararlarının dava edilebilirliğini idare ve mükellef açısından değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Takdir Komisyonları, Takdir Yetkisi, Dava Edilebilirlik.

Jel Sınıflandırması: K34, K41, K49

TO RİGHT OF JUSTİCİABİLİTY OF THE DECISIONS OF ASSESSMENT COMMISSION IN TAX LAW

ABSTRACT

The Assessment Commissions are able to appraise the basis of tax on the matters demanded by the tax authorities within the limits of the authority granted to them in the tax procedure law. Assessment commissions have the authority to conduct detailed research and tax inspections on the subject of the tax base in order to ensure the appreciation of the base. Although the appraisal of the sample is made in accordance with the results of examinations and determinations, it is possible to face many discrepancies in practice. Although the assessment is made in accordance with the results of investigations and determinations, it is possible to face many discrepancies in practice. The resulting disputes can be subject to litigated by both the taxpayer and the tax administration. As a result of the principle of the state of law state while the decisions taken by the commission stand in an important point in terms of going to law and voluntary tax compliance and taxpayer rights, in terms of administrations it also plays an important role in establishing the principle of economic approach by establishing a control mechanism.Our study has been prepared in order to evaluate the suitability of the assessment commission decisions in terms of the administration and taxpayer.

Keywords: Tax, Assessment Commissions, Discretion, Actionability.

Jel Classification: K34, K41, K49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!