TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ DENETİM YOLLARINDAN YOKLAMA VE YOKLAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Vergi sistemimizde vergilendirme, ağırlıklı olarak mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanına dayalı olduğundan, beyan ödevinin yerine getirilmemesi, eksik yerine getirilmesi veya gizlenmesini önlemek, sistemin etkin, verimli ve adaletli bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik olarak, diğer denetim yolları yanında yoklama yöntemine de başvurulmaktadır. Ayrıca vergi incelemelerinde yoklamadan geniş bir şekilde yararlanılmaktadır. VUK’un 134. maddesi uyarınca, vergi incelemesinin amacı ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Başka bir deyişle, vergi incelemesinin amacı mükellefin beyanlarının doğruluğunu denetlemektir. Bu amaca ulaşmak için bir takım verilerin sağlanması gerekir. Yoklama bir ön aşama olarak inceleme elemanın ihtiyaç duyacağı verileri sağlayacaktır. Klasik yoklama yanında, elektronik sisteme geçilmesi ve bu kapsamda elektronik yoklama fişinin kullanılması bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Bu ihtiyaca bağlı elektronik yoklama ile ilgili yasal düzenleme, 6637 sayılı Kanunun 6. maddesi ile VUK’un 132/A maddesine eklenmiştir. Eklenen bu maddenin uygulanmasından kaynaklanan bir takım sorunlar sözkonusudur.

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Yoklama, Elektronik Yoklama, Vergi İncelemesi, Yoklama Yöntemi.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

INSPECTION FROM TAX AUDITING ROADS AND LEGAL RESULTS OF EXCLUSION OF TAX AUDITING ROADS

ABSTRACT

Since taxation in our tax system is predominantly based on the declaration of the taxpayer or the responsible person, it applies to other inspection methods as well as polling method in order to ensure that the declaration duty is not fulfilled, incomplete fulfillment or concealment, and the system is processed in an efficient t and fair manner. In addition, tax reviews are widely used without polling.Pursuant to Article 134 of the Tax Code, the purpose of tax examination is to investigate, identify and ensure the accuracy of the tax that must be paid. In other words, the purpose of the tax examination is to check the accuracy of the taxpayer’s statements. In order to achieve this goal, some data must be provided. This will be done through the polling. The probe will give the data that the inspection element will need as a preliminary step. In addition to classical polling, the need to switch to the electronic system and use the plug in electronic polling in this context has resulted from a need.. Based on this need, Article 6 of the Law No. 6637 regulates the electronic polling system of the Tax Procedure Law. m132 / A was added. There are a number of problems arising from the application of this substance.

Keywords: Tax Audit, Polling, Electronic Inspection, Tax Inspection, Polling Methods,

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!