TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VAKIFLARA İKTİSADİ İŞLETME VEYA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN AKTARILAN KARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan ve faaliyet gösteren vakıflar, kar amacı ile hareket etmemektedirler. Vakıfların sahip oldukları amaçları vakıf senedinde belirtilmiştir. Bu amaçlarına ulaşmak için sahip oldukları kaynakları kullanmaktadırlar. Amaçlarına yetecek kadar kaynağa sahip olmayan vakıflar, bağış ve yardım toplamaya yönelebilecekleri gibi iktisadi işletme ya da şirket kurabilmektedirler. Vakıflar, kurulmuş şirketlere de ortak olabilme imkanına sahiptir. Vakıfların ticari faaliyetleri, iktisadi işletme ya da şirketler üzerinden yürütülmektedir. İktisadi işletme ve şirketler tarafından elde edilen kar, vakfın amaçlarına harcanmak zorundadır. Vakıf iktisadi işletmesi ya da vakıf şirketi tarafından vakfa yapılan aktarımlar sırasında vergi kesintisi yapılması yasal bir zorunluluktur.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakıf Şirketleri, Vakfa Kar Aktarımı.

Jel Sınıflandırması: L30, L31, L39

TAXATION OF PROFIT TRANSFER TO FOUNDATIONS BY ECONOMIC BUSINESS OR COMPANIES

ABSTRACT

Summary Foundations established and operating in accordance with the Turkish Civil Code do not act for profit. The aims of the foundations are stated in the foundation deed. They use their resources to achieve this goal. Foundations, which do not have sufficient resources for their purposes, may tend to collect donations and grants or establish economic enterprises or companies. Foundations also have the opportunity to become partners in established companies.The commercial activities of foundations are carried out through economic enterprises or companies. Profit generated by economic enterprises and companies must be spent on the objectives of the foundation. Tax deduction is a legal obligation during transfers made to the foundation by the foundation economic enterprise or foundation company.

Keywords: Foundation, Foundation Company, Profit Transfer To The Foundation.

Jel Classification: L30, L31, L39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!