TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE, AB VE OECD ÜLKELERİNDEKİ AKARYAKIT VERGİLERİNE DAİR MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Türkiye’de akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergilerin yüksekliğine dair tartışmalar gündemden düşmemektedir. Bu bağlamda çalışma, Avrupa Birliği ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinde akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergileri mukayese etmek suretiyle Türkiye’deki durumu değerlendirmektedir. Avrupa Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak vergi oran ve miktarlarına göre yapılan mukayese sonucunda, Türkiye’de akaryakıttan alınan vergilerin Hazineye kurumlar vergisinden daha fazla katkı sağladığı, ne var ki fiyatın yarısından fazlasına tekabül eden bu vergilerin mali anestezi özelliğini zedelediği ve vergileri fiyat içerisinde tahsil eden akaryakıt istasyonlarını adeta birer vergi dairesine dönüştürdüğü görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Akaryakıt, Türkiye, Avrupa Birliği, OECD.

Jel Sınıflandırması: F64, H20, H23.

A COMPARATIVE EVALUATION OF FUEL TAXES IN TURKEY, EU AND OECD COUNTRIES

ABSTRACT

The discussions on high taxes collected from petroleum products do not fall off the agenda of Turkey. In this context, this study comparing the indirect taxes taken from petroleum products in the countries of European Union and the Organisation for Economic Co-operation and Development, evaluates the case in Turkey. As a result of the comparison of the data in accordance with tax rate and amount gathered from European Commission, the Organisation for Economic Co-operation and Development, Revenue Administration and General Directorate of Budget and Fiscal Control, it is observed that the taxes taken from petroleum products in Turkey contribute more to the state treasury than the corporate income tax, and additionally these taxes, which constitute more than half of the public price, damage feature of financial anesthesia and turn the gas stations into tax offices that collect the tax within the price.

Keywords: Value-added tax, Special Consumption Tax, Petroleum, Turkey, European Union, OECD.

Jel Classification: F64, H20, H23.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!