TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VE ALMAN VERGİ SİSTEMLERİ AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Kamu alacakları takip yöntemleri arasında yer alan haciz uygulaması; kamu borçlusunun mal, alacak ve haklarına el konularak kamu alacağının tahsil edilmesidir. Söz konusu işlemler fiilen yapılabildiği gibi elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Bu uygulama ile amaçlanan; tahsilâtın en kısa sürede yapılması ve kamu borçlusu ile alacaklı kamu idaresi arasında menfaat dengesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada demokrasisini yerleştirmiş, vergi sistemi açısından da iyi uygulama örnekleri geliştirmiş olan Almanya ile Türkiye’nin vergi sistemlerindeki Elektronik Haciz uygulamaları karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de Elektronik Haciz uygulaması kapsamında banka hesaplarına bloke konulması neticesinde yaşanılan problemlerin çözümünde Alman vergi sisteminde uygulanan havuz sistemi ve P-Konto sisteminin önemli katkıları olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Kamu Alacakları, Haciz, Elektronik Haciz

Jel Sınıflandırması: K34, K40, H20, H27, H70

COMPARISON OF ELECTRONIC LEVY APPLICATIONS AGAINST THIRD PERSONS FOR TURKISH AND GERMAN TAX SYSTEMS

ABSTRACT

The levy application included in the follow-up methods of public receivables; the public debtor’s property, receivables and rights are confiscated and the public receivable is collected. These transactions can be done in electronic environment as well as can actually be done. With this application intended; and to ensure the balance of interest between the public debtor and the creditor public administration as soon as possible. This study has the democracy in place, in terms of the tax system that have been developed examples of good practice were examined by comparing the tax system for electronic levy practices in Turkey and Germany. In this context, it is thought to be an important contribution scope of application of the electronic levy pool system blocked bank accounts of the German tax system applied in the solution of the problems experienced as a result of the P-Konto and put systems in Turkey.

Keywords: Tax Law, Public Claims, Levy, Elektronic Levy

Jel Classification: K34, K40, H20, H27, H70

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!