TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA EMSALLERE UYGUN BEDELİN BELİRLENMESİ VE İSPAT YÜKÜ

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişilerle olan işlemlerde emsal bedelin belirlenmesinde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en önemlileri geleneksel yöntemler olarak da bilinen karşılaştırılabilir fiyat, maliyet artı ve yeniden satış fiyatı yöntemleridir. Uluslararası transfer fiyatlandırması rehberlerinde de belirtildiği üzere bu yöntemlerin düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için dış emsal verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Vergi Hukuku’nda ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyatın emsallere uygun olduğunu ispat etme yükümlülüğü mükelleflere aittir. Geleneksel yöntemlerin uygulanabilmesi için mükellefler tarafından kullanılacak güvenilir, kapsamlı, kamuya açık ve kolay ulaşılabilir veri tabanlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, emsal bedel, ispat yükü

Jel Sınıflandırması: H25, K34

DETERMINATION OF THE ARM’S LENGTH VALUE IN TRANSFER PRICING AND THE BURDEN OF PROOF

ABSTRACT

Different transfer pricing methods are applied in determining the arm’s length price in transactions with associated enterprises. The most important transfer pricing methods are comparable price, cost plus, and resale price methods, also known as traditional methods. As stated in the international transfer pricing guides, external peer data is needed for these methods to be applied properly. The burden of proof lies with the taxpayer in Turkish Tax Code. Reliable, comprehensive, public and easily accessible databases are needed to be used by taxpayers in order to implement traditional methods in transfer pricing.

Keywords: Transfer pricing, arm’s length principle, burden of proof

Jel Classification: H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!