TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAŞINMAZLARA İLİŞKİN YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ VERGİLENDİRMEYE ETKİSİ

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

7144 sayılı Kanun ve 500 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, taşınmazlarını yeniden değerlemeye tabi tutma imkânı tanınmıştır. Söz konusu yeniden değerleme uygulaması ise zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak mükelleflere bir hak olarak sunulmuştur. Çünkü yeniden değerleme uygulaması, yürürlüğe girdiği vergilendirme döneminde mükelleflere bir vergi avantajı sağlamayıp sonraki dönemlerde önemli vergi avantajları sağlayabilmektedir. Bu çalışmada ise, konu ile ilgili yayımlanan 7144 sayılı Kanun ve 500 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bununla birlikte, uygulamanın dönemler itibariye mükelleflere nasıl bir vergi avantajı sağlayacağı verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 500 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Taşınmazlar, Yeniden Değerleme.

Jel Sınıflandırması: H21, H26, K34.

THE EFFECT OF IMPLEMENTATION REEVALUATION RELATED TO IMMOVABLES ON TAXATION

ABSTRACT

Law No. 7144 and General Communique on Tax Procedure Law (No. 500) gave the taxpayers, who are subject to income and corporate tax, subject to perfect obligation and who hold records on the basis of balance, the right to re-evaluate their immovable properties. This reevaluation is not obligatory for taxpayers. This is related with the fact that the reevaluation does not provide tax advantage to taxpayers in the period that the communique on reevaluation was enacted; rather tax payers may enjoy considerable advantages for the following periods. This study provides a detailed explanation of the Law No. 7144 and the General Communication on Tax Procedure Law (No. 500). Besides, we used example cases in order to explain how these changes will provide tax advantages to taxpayers in the following period.

Keywords: General Communique on Tax Procedure Law (No. 500), Immovables, Reevaluation.

Jel Classification: H21, H26, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!