TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TARH ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DANIŞTAY YENİ İÇTİHADI

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran bir süredir. Vergi hukukumuza göre; vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden beş yılda toplanamayan vergiler artık tahsil edilemeyecektir. Vergilendirme işleminin bir parçası olan takdir komisyonuna sevk işlemi, Danıştay eski içtihatları açısından zamanaşımını durdurmak amacıyla yapıldığı için kabul edilmemekteydi. Ancak, Danıştay yeni içtihadında takdir komisyonuna sevk işlemini vergilendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zamanaşımı, Takdir Komisyonu, Zamanaşımının Durması.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34.

THE COUNCIL OF STATE’S CASE-LAW REGARDING ASSESSMENT LIMITATION

ABSTRACT

The limitation is a period that eliminates taxation. According to our tax law; for taxes that cannot be collected in five years following the year in which the taxable event occurred, they will no longer be charged. The referral commission, which is part of the taxation process, was not accepted because it was made to stop the limitation in terms of the former case law of the Council of State. However, the Council of State considered the referral process to the new case-law as part of the taxation process.

Keywords: The Limitition, The Referral Comission, The Stopping Assessment Limitation.

Jel Classification: H20, H24, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!