TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK, DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK, DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR ÇİÇEK

SOSYAL SÖZLEŞME PERSPEKTİFİNDEN GÜNCEL BİR TARTIŞMA: VERGİ GÖÇMENLİĞİ OLGUSU

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Siyasi iktidarların mali politika tercihlerinin bir yansıması olarak kimlerin, ne kadar ve nasıl vergi ödeyeceği ile ilgili bütün düzenlemeler, hukuk yoluyla meşruluk kazanmasına rağmen, aşırı ve ağır vergiler, psikolojik ve ahlâkî meşruiyetlerini toplum nezdinde yitirebilirler ve bireyler çeşitli şekillerde mevcut vergi yüküne tepkilerini gösterebilirler. Yasaları ihlal etmeyerek gösterilen tepkilerden birisi de göç olgusudur. Vergiye karşı gösterilen bu tepki vergi göçmenliği konusunu ortaya çıkarmıştır. Vergi göçmenliği, yüksek düzeyde gelir elde eden bireylerin, kendi ülkesinden veya bölgesinden ağır vergi oranları nedeniyle ayrılarak, esnek mali politikaların uygulandığı diğer ülkelere göç etmesidir. Bu çalışmada sosyal sözleşmeci bakış açısı ortaya konularak, vergi göçmenliği kavramı, ortaya çıkışı, vergi göçmenliğinin yaşandığı bazı ülke örnekleri ve vergi göçmenliğine yönelik farklı bakış açıları ve çözüm önerileri değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Göçmenliği, Sosyal Sözleşme, Vergi Uyumu, Vergiden Kaçınma.

Jel Sınıflandırması: H2, H26.

A CURRENT DEBATE İN THE PERSPECTİVE OF SOCİAL CONTRACT: THE PHENOMENON OF TAX EXİLE

ABSTRACT

As a reflection of the financial policy preferences of the political powers, although all arrangements related to how much and how people will pay tax have gained legitimacy through legal means, excessive and heavy duties may lose their psychological and moral legitimacies in the eye of society and individuals may show their reactions to current burden of tax in various ways. One of the responses being shown by not violating laws is the phenomenon of migration. This reaction against taxation reveals the concept of tax exile. Tax exile is the migration of high-level individuals to other countries where flexible fiscal policies are applied because of the heavy tax rates in their own countries. In this study, by suggesting the social contractarian point of view, the concept of tax exile, its emergence, some country samples where tax exile have been experienced, different points of view aimed at tax exile and proposal for solution of tax exile problem have been evaluated.

Keywords: Tax Exile, Social Contract, Tax Compliance, Tax Avoidance

Jel Classification: H2, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

  • 1

    1

Daha Fazla