TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

Vergi sistemimizdeki beyan usulünün doğal bir sonucu olarak zaman içeresinde ortaya çıkan ihtirazi kayıtla beyana ilişkin olarak çok az sayıda kanuni düzenleme ve ikincil düzenlemeler bulunmaktadır. Fakat konuya ilişkin olarak yargı içtihatları devamlı gelişmektedir. Anayasa Mahkemesinin 2015/15100 Sayılı Bireysel Başvuru Kararı ve sonrasında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararları da bu yöndeki gelişmelerdendir. Uzun zamandır uygulanan ihtirazi kayıtla beyanda birçok özellikli husus ortaya çıkmıştır. Aslında, konuyla ilgili olarak yapılacak kanuni bir düzenlemeyle ortaya çıkan pek çok özellikli husus aydınlatılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beyan Usulü, İhtirazi Kayıtla Beyan, Yargı İçtihatları.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

THE DECLARATION WITH RESERVATION IN TURKISH TAX LAW IN ACCORDANCE WITH THE LAST JUDGMENT DECISIONS

ABSTRACT

There are very few legal regulations and secondary regulations in relation to the declaration with reservation made in time as a natural result of the declaration procedure in our tax system. However, the jurisprudence of the judiciary is constantly improving. The 2015/15100 Individual Application Decision of the Constitutional Court and the decisions of the Council of State Tax Litigation Departments after this are also developments in this direction. With the long-time ambivalent record, many specific issues have emerged in declaration with reservation. In fact, many specific issues arising from a legal arrangement on the subject will be elucidated.

Keywords: Proceedings of Declaration, The Declaration with Reservation, Judicial Case-law.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!