TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SAHTE FATURANIN VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ ŞARTLARI TAŞIMAMASI SEBEBİYLE DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Fatura, vergi yükümlüleri tarafından düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunlu olan belgelerden biridir. Söz konusu belge Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış ve ne zaman düzenleneceği, hangi bilgileri içereceği belirtilmiştir. Bu hükümlere uyulmaması durumunda fatura hiç düzenlenmemiş sayılmakta ve özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bunun dışında, faturanın gerçek bir ticari ilişkiye dayanmaksızın sahte olarak düzenlemesi veya kullanılması ise vergi kaçakçılığı suçudur. Bu noktada, sahte faturanın aynı zamanda hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda ne olacağı, hukuken tartışmalı bir konudur. Doktrinde bu konuda farklı görüşler ileri sürülmekte ve yargı kararları arasında da bir içtihat birliği bulunmamaktadır. Bu makalede, söz konusu tartışma üzerinde durulacak ve sorunun çözümü için öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fatura, Sahte Fatura, Vergi Kaçakçılığı Suçu, Özel Usulsüzlük Cezası, Düzenlenmemiş Sayılma.

Jel Sınıflandırması: K34, K14.

CONSIDERATION OF THE FALSE INVOICE NOT TO BE ISSUED DUE TO THE LACK OF TERMS REGULATED IN THE TAX PROCEDURE CODE

ABSTRACT

The invoice is one of the documents which must be issued, kept and presented by taxpayers. This document is defined in the Tax Procedure Code and it’s been regulated by the law when it is to be issued and which informations are required. In case of violation of this code, the invoice is considered to be not issued at all and special irregularity penalty is charged. Apart from that, using or ussueing an invoice without a real commercial relationship is tax evasion. At this point, it’s a contraversial issue what would happen if the false invoice was consiedered not to be issued at the same time. The doctrine has different opinions on this issue and there is no unity in judicial decisions. In this article, we will focus on this discussion and try to present suggestions for the solution of the problem.

Keywords: Invoice, False Invoice, Tax Evasion, Special Irregularity Penalty, Considering Not To Be Issued.

Jel Classification: K34, K14.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!