TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

RE’SEN VERGİLENDİRME VE SORUNLAR

Haziran 2003 Sayı 177

ÖZET

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği bir finansman aracı olan vergi, temel çerçevesi Anayasa’da çizilmiş olan sağlıklı ve önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak vergi gelirlerinin kendinden beklenen fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirmesi için tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil gibi vergilendirme sürecinin aşamalarının etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ülkemizde aksine bir hüküm olmadıkça vergi, mükelleflerin beyanı üzerine tarh edilir. Ancak mükelleflerin genel eğilimi eksik veya hatalı beyanda bulunmak ya da hiç beyanda bulunmamak suretiyle vergi kaçırmaları yönündedir. Bu nedenle beyan sisteminin eksikliklerini tamamlayan bir yöntem olarak re’sen tarhiyatın önemi ortaya çıkmaktadır. Kamu borçlusu ve alacaklısı açısından uygulanma aşamasında farklı farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olan re’sen vergilendirme devlet hazinesine daha fazla gelir girmesini sağlayan bir yöntemdir. Uygulamada ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözümlenmeye çalışılması ise yazımızın ana konusunu oluşturup, yöntemin iyi işlemesi ve sonuçlarının tam olarak alınması için gerekli ve önemlidir.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!