TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

Haziran 2014 Sayı 309

ÖZET

Maliye Bakanlığı 34 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına benzer bir tevkifat uygulamasını ÖTV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki mallar için de getirmiştir. ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 38.11 tarifepozisyon numarasındaki malların ÖTV mükellefleri tarafından teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV’nin, sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde, tevkifata tabi tutulmak suretiyle,? beyan edilmesi gerekmektedir. Bu malları teslim alanmükellefler tarafından (6) numaralı ÖTV beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, Tevkifat, Mükellef, Vergi Sorumlusu, ÖTV Listesi, Tarife.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE PRACTICE OF DEDUCTION IN SPECIAL CONSUMPTION TAX

ABSTRACT

The Ministry of Finance has brought a deduction practice similar to VAT deduction with the Communique Serial No. 34 on Special Consumption Tax (SCT) for the goods with the tariff position number 38.11 listed in schedule (B) of the list no. (1) attached to SCT Law. In case the goods with the tariff position number 38.11 in schedule (B) of the list no. (I) attached to SCT Law are purchased by manufacturers who are VAT taxpayers and have industry registration certificate, the SCT calculated regarding the delivery should be declared subject to deduction. The taxpayers who receive these goods must submit a SCT statement no (6).

Keywords: Special Consumption Tax, Deduction, Taxpayer, Tax Responsible, SCT List, Tariff

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!