TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISA SÜRELİ KİRALAMA UYGULAMASININ VERGİ BOYUTUNUN ANALİZİ

Haziran 2024 Sayı 429

ÖZET

Dünyadaki bilişim sektöründeki gelişmeler ve 2020 yılında yaşanan pandemi etkisi ile tüm yaş grupları itibarıyla yüz yüze gelmeden uzaktan telefon, bilgisayar vb. uygulamalar aracılığı ile işlemlerin uzaktan kolay bir şekilde yapılmasını ve ulusal/uluslararası her türlü talep ve işleme erişimi kolaylaştırmıştır. Söz konusu kolay erişim ekonomik aktivitelerde çeşitliliğe ve daha önce var olmayan yeni işlem ve uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum yeni işlem ve uygulamalar sonucu oluşan parasal hareketlerin izlenmesi ve vergilendirilmesi ile ilgili olarak da yeni mevzuat düzenlemelerini gerekli bir duruma getirmiştir. Kısa süreli (Günlük/haftalık) kiralama işlemleri de bu çerçevede tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir uygulama alanı oluşturarak, kısa süreli (Günlük/haftalık) kiralama işlemlerinin vergisel açıdan yeni bir kaynak ve söz konusu kaynağın finansal açıdan değerlendirilmesinin gerekli kılmıştır. Bu çerçevede ısa süreli (Günlük/haftalık) kiralama işlemleri vergisel açıdan makalede inceleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa süreli kiralama, ticari kazanç, vergilendirme, kayıt dışı ekonomi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H26.

ANALYSIS OF THE TAX ASPECT OF SHORT-TERM RENTAL APPLICATION

ABSTRACT

With the developments in the IT sector in the world and the effect of the pandemic experienced in 2020, all age groups can use remote phones, computers, etc. without coming face to face. It has facilitated easy remote transactions through applications and access to all kinds of national/international requests and transactions. This easy access has led to diversity in economic activities and the emergence of new transactions and practices that did not exist before. This situation has necessitated new legislation regarding the monitoring and taxation of monetary movements resulting from new transactions and practices. In this context, short-term (daily/weekly) rental transactions have created a wide application area in our country as well as all over the world, making short-term (daily/weekly) rental transactions a new source in terms of taxation and making it necessary to evaluate the resource in question from a financial perspective. In this context, short-term (daily/weekly) rental transactions are examined in the article from a tax perspective.

Keywords: Short-term rental, commercial income, taxation, underground economy.

Jel Classification: H20, H24, H25, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!