TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD MODEL VERGİ ANLAŞMASI BAĞLAMINDA ACENTE İŞYERİ

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Uluslararası ekonomik faaliyetlerin artışı çok uluslu şirketler tarafından elde edilen ticari kazançların elde edildiği yerin tespitini güçleştirmektedir. Devletlerin vergilendirme yetkisini ülke dışında bulunan vatandaşlar ve ülkesinde yaşayan yabancılar üzerinde kullanabilmesi çifte vergilendirme sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Çifte vergilendirme olgusunun önemi matrah aşındırma ve kâr aktarımına (BEPS) ilişkin olarak yapılan uluslararası çalışmalarla bir kez daha ortaya konmuştur. Bu çalışmada OECD Model Anlaşmasında daimi işyerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler acente işyeri kuralı bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çifte Vergilendirme, Daimi İşyeri, Bağımlı Acente, BEPS Eylem Planı.

Jel Sınıflandırması: H25, H26, K34.

DEPENDENT AGENT IN THE CONTEXT OF THE OECD MODEL TAX CONVENTION

ABSTRACT

The increase in international economic activities makes it difficult to identify the place where multinational companies derives business profits. The fact that states use their jurisdiction of taxation over the citizens living overseas or over the foreigners living in the home country, double taxation may be caused. The importance of the double taxation phenomenon has been demonstrated once again by international studies on the subject of base erosion and profit shifting (BEPS). In this study, changes in the OECD Model Tax Convention regarding the permanent establishment were examined in the context of dependent agent rule.

Keywords: Double Taxation, Permanent Establishment, Dependent Agent, BEPS Action Plan.

Jel Classification: H25, H26, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!