TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKI GELIŞMELER

25.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri: C, 4 sıra no.lu Tahsilât Genel Tebliğiyle, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan tecil faizi yıllık % 19 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 06.09.2018 tarihinden beri yürürlükte olan yıllık % 22 tecil faizi oranı, yıllık % 19’a indirilmiştir.

19 Ekim 2019 Cumartesi tarihinde Resmî Gazete’de 509 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!