TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MERKEZİ OLMAYAN FİNANSAL ARAÇLAR (DE-Fİ) VE VERGİLENDİRİLMESİ

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

Çalışmanın amacı geleneksel finansal araçlara alternatif olarak ortaya çıkan merkezi olmayan finansal araçların vergilendirilmelerine yönelik hususların incelenmesidir. Nitekim bu araçlarla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hem vergi gelirinin artmasına hem de vergilemede genellik ve eşitlik gibi ilkelerin teminine hizmet eder. Bu bağlamda, öncelikle merkezi olmayan finansal araçların nasıl ortaya çıktığı ve neler olduğu ele alınmıştır. Daha sonra, bu araçların hangi yöntemlerle yatırımcılarına gelir sağladıkları ortaya konulmuş ve ardından bunların nasıl vergilendirilebileceği tartışılmıştır. Buna göre, politika yapıcıların hem vergisel yönden hem de geleneksel finansal araçların ele alındığı düzenlemeler yönünden konuya yaklaşmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve buna göre konum almaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merkezi Olmayan Finans (De-Fi), Blokzincir, Vergilendirme

Jel Sınıflandırması: H20, H26, O16, O17

DECENTRALIZED FINANCIAL INSTRUMENTS (DE-FI) AND THEIR TAXATION

ABSTRACT

The aim of this study to examine the taxation of decentralized financial instruments that emerged as an alternative to traditional financial instruments. Taxation of income obtained through these means serves both to increase tax revenue and to provide principles such as generality and equality in taxation. In this context, firstly, how decentralized financial instruments emerged and what these instruments have been discussed. Then, the methods by which these instruments provide income to their investors are revealed and how they can be taxed have been examined. It has been concluded that policy makers should approach the issue both in terms of taxation and in terms of regulation in whic traditional financial instruments are handled, closely follow the technological developments and take a position accordingly.

Keywords: Decentralized Finance (De-Fi), Blockchain, Taxation

Jel Classification: H20, H26, O16, O17

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!