TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MAL REJİMİ TASFİYESİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİ AZALTICI ETKİSİ

Haziran 2024 Sayı 429

ÖZET

Veraset ve intikal vergisi özü itibarıyla miras hukuku ile iç içedir. Zira ülkemizde miras yolu ile kazanımlarda miras payları üzerinden veraset ve intikali vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Bu durumda eşlerin tabi olduğu mal rejimi tasfiyesi terekenin paylaşımına etkisi nedeniyle, miras paylarının vergilendirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Ölüm nedeniyle evlilik birliğinin son bulması halinde eşler arasındaki mal rejimi tasfiye edilmeksizin miras intikaline geçilmesi daha fazla veraset ve intikal vergisi ödenmesi sonucu doğurabilecektir. Bu çalışma ile amacımız, evlilik birliğinin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda münfesih hale gelen mal rejiminin tasfiyesi sırasında sağ kalan eşe aile hukuku bağlamında tanınan katılma alacağı hakkının, miras hakkından bağımsız olarak kullanıldığı takdirde terekeye ait bir borç niteliğine haiz olduğunu ortaya koymak; bunun bir sonucu olarak katılma alacağının veraset ve intikal vergisinin konusuna girmediğini vurgulayarak, hakkın kullanılması durumunda vergi matrahını azaltıcı etkisini göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Miras Hukuku, Veraset ve İntikal Vergisi

Jel Sınıflandırması: K15, K34, H24

REDUCING EFFECT OF DIVISION OF MARITAL PROPERTY ON SUCCESSION AND INHERITANCE TAX

ABSTRACT

In essence, succession and inheritance tax is closely linked to inheritance law. This because in our country, inheritance and transfer tax is levied on inheritance shares acquired through inheritance. In this context, the liquidation of the marital property regime, to which spouses are subject, gains importance in terms of the taxation of inheritance shares due to its impact on the distribution of the estate. If in the event of the dissolution of the marital union due to death, the inheritance transfer occurs without the liquidation of the marital property regime between the spouses, this could result in a higher inheritance and transfer tax liability. The aim of this study is to demonstrate that, in the event of the termination of the marital union due to death, the participation claim granted to the surviving spouse within the context of family law during the liquidation of the dissolved marital property regime is a liability of the estate, if exercised independently of the inheritance right and as a consequence, to emphasize that the participation claim is not subject to inheritance and transfer tax, showing its reducing effect on the tax base when exercised.

Keywords: Regime Of Participation Of Acquired Property, Division Of Marital Property, Inheritance Law, Succession And Inheritance Tax

Jel Classification: K15, K34, H24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!