TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LAFFER EĞRİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Bu çalışmada, 1982-2018 dönemi için Türkiye’de vergi gelirlerini maksimum yapan vergi oranları Laffer Eğrisi kapsamında tahmin edilmiştir. Öncelikle toplam vergiler, dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler için oluşturulan modellerde yer alan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi sınır testi ile araştırılmıştır. Daha sonra, modellerdeki parametreler dinamik en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına dayanarak hesaplanan vergi oranları, gerçekleşen değerlerle karşılaştırılmıştır. Uygulamanın sonucunda, 2000 yılından sonra Türkiye’de vergi politikalarının etkin olarak uygulanmadığı; gerçekleşen vergi oranlarının, vergi gelirlerini maksimum yapan vergi oranlarını aştığı ve dolaylı vergilerin ağırlığının önemli ölçüde arttığı bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laffer Eğrisi, Arz Yanlı İktisat, Sınır Testi, Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi

Jel Sınıflandırması: C51, E62, H21

THE LAFFER CURVE: AN APPLICATION FOR TURKEY

ABSTRACT

In this study, the tax rates maximizing the tax revenues were estimated within the scope of the Laffer curve in Turkey for the 1982-2018 period. Firstly, the cointegration relationship between the variables in the models created for total taxes, indirect taxes and direct taxes was analyzed by the bounds test. Then, the parameters in the models were estimated by the dynamic ordinary least squares method. The calculated tax rates based on the estimation results were compared with the actual values. As a result of the application, it was found that the tax policies in Turkey have not been implemented effectively, the actual tax rates have exceeded the tax rates maximizing tax revenues and the weight of the indirect taxes have increased significantly since the year 2000.

Keywords: Laffer Curve, Supply-Side Economics, Bounds Test, Dynamic Ordinary Least Squares Method

Jel Classification: C51, E62, H21

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!