TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DEVİR VE NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ BAĞLANTININ İNCELENMESİ

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Çalışmamızda öncelikle TTK kapsamında sermaye şirketlerinden ve bu sermaye şirketlerinin kapsamına hangi tür şirketlerin dahil olduğundan bahsedilecektir. Ayrıca KVK’de mükellef olan sermaye şirketleri ile TTK’da sermaye şirketleri arasında sayılmayıp KVK’de mükellef olarak addedilen topluluklara da değinilecektir. Sermaye şirketlerinde nev’i değişikliğinin vergilendirilmesinde yasa hükümleri ile beraber ilgili tebliğler, özelgeler ve Danıştay kararları ile konuya ilişkin bazı doktrin görüşlerine de çalışmamızda yer verilmiştir. Nev’i değiştirmenin vergisel boyutu ile ilgili yargı kararlarının azlığı sebebiyle konu çoğunlukla özelgelerdeki görüşler çerçevesinde oluşturulmuş ve açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nev’i Değişikliği, Kurumlar Vergisine Göre Devir, Sermaye Şirketleri

Jel Sınıflandırması: K34

EXAMINATION OF THE CONNECTION BETWEEN TRANSFER AND THE CHANGE OF TYPE IN CAPITAL COMPANIES UNDER THE CORPORATE TAX LAW

ABSTRACT

In our study, the capital companies covered by the Turkish Commercial Code and which types of companies which are included in the scope of these capital companies will be mentioned first. In addition, the capital companies that are taxpayers in the Corporate Tax Law and the communities that are not counted among capital companies in the Turkish Commercial Code but considered as taxpayers in the corporate tax law will also be mentioned. In addition to the provisions of the law on the taxation of the type change of capital companies; decisions of the Council of State, the notices, the special notices and some doctrinal views on the subject were also included in our study. Due to scarcity of juridical decisions regarding the tax dimension of the type change, the issue is mostly created and explained in the framework of the opinions in the special notices.

Keywords: Changing of Type, Transfer by Corporation Tax Law, Capital Companies

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!