TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONAKLAMA VERGİSİNDE DÜNYA UYGULAMALARI VE TÜRKİYE

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Günümüzde birçok ülkede konaklama tesislerinin verdiği hizmetler üzerinden konaklama vergisi, şehir vergisi, doluluk vergisi ve turist vergisi gibi çeşitli adlarla vergiler alınmaktadır. Bu tür vergiler ile gelir sağlama yanında turizm sektöründen kaynaklanan negatif dışsallıkların içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde de konaklama ve turistik amaçlı verilen hizmetlerin sunulabilmesi için katlanılan maliyetlerin bir kısmının finanse edilebilmesi amacıyla, 2019 yılında “Konaklama “Vergisi” ihdas edilmiştir. Çalışmanın konusunu ülkemizde uygulanacak olan konaklama vergisinin, yabancı ülke uygulamaları ile birlikte incelenmesi oluşturmaktadır. Konaklama vergisi uygulamasında ülkemizde nispi vergileme esas alınmış olup, vergi dünyadaki genel uygulamanın aksine genel bütçe geliri olarak düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konaklama Vergisi, Şehir Vergisi, Turist Vergisi, Doluluk Vergisi, Dışsallık

Jel Sınıflandırması: H20, H23, H71, K34, Z33

ACCOMMODATION TAX APPLICATIONS IN THE WORLD AND TURKEY

ABSTRACT

In many countries, over the services provided by accommodation facilities; taxes with various names are collected, such as accommodation tax, city tax, occupancy tax, and tourist tax. In addition to providing income with such taxes, it is also aimed to internalize the negative externalities arising from the tourism sector. In order to provide some of the costs incurred to offer accommmodation and touristic services in our country, “Accommodation Tax” was created in 2019. The subject of the study is the examination of this accommodation tax which will be applied in our country, together with foreign country practices. In the accommodation tax application, the relative taxation method is applied in our country and unlike the general practice in the world, the tax is arranged as general budget income.

Keywords: Accommodation Tax, City Tax, Tourist Tax, Occupancy Tax, Externalities

Jel Classification: H20, H23, H71, K34, Z33

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!