TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İLAÇ ŞİRKETLERİNİN HEKİMLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONGRE VE SEMPOZYUM HARCAMALARININ VERGİSEL BOYUTU

Mayıs 2022 Sayı 404

ÖZET

Uygulamada kongre-sempozyum gideri olarak bilinen ve ilaç ruhsat sahibi firmaların sağlık meslek mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği harcamaların, gerek organizasyon kapsamında sponsor olmak yoluyla gerekse doğrudan hekimlere katılım, konaklama ve ulaşım bedeli adı altında yapıldığı bilinmektedir. Bilimsel toplantı niteliğindeki bu kongreler, hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlama ve pozitif dışsallık amacı taşısa da, ilaç firmaları kar amacıyla hareket eden kuruluşlar olduğundan, ele alınan giderlerin vergi mevzuatı uyarınca ticari kazancın tespitinde kabul edilme kriterleri önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç Ruhsat Sahipliği, Kongre-Sempozyum Harcamaları, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri, Uydu Sempozyumu, Stand Katılım Desteği, İlliyet Bağı

Jel Sınıflandırması: K3, K34

TAX SIZE OF CONGRESS AND SYMPOSIUM EXPENDITURES BY PHARMACEUTICAL COMPANIES TO PHYSICIANS

ABSTRACT

In practice, it is known that the expenses of the companies that hold pharmaceutical licenses for healthcare professionals, known as congress-symposium expenses, are made either through sponsorship within the scope of the organization or directly under the name of participation, accommodation and transportation costs to physicians. Although these congresses, which are in the nature of scientific meetings, have the purpose of contributing to the professional development of physicians and positive externality, since pharmaceutical companies are organizations that act for profit, the criteria for acceptance of the expenses discussed in the determination of commercial income in accordance with the tax legislation are important.

Keywords:

Jel Classification: K3, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!