TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KARBON VERGİSİNİN KÜRESEL BİR MALİ ARAÇ OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nisan 2022 Sayı 403

ÖZET

İklim değişiklikleri ve çevresel sorunlar karbon emisyonlarını azaltma amaçlı önlemleri önemli bir konuma getirmiştir. Karbon salınımını önlemek amacı ile tüm dünya ülkeleri çözüm önerileri üretmektedir. Söz konusu çözüm önerilerine yönelik olarak en çok tartışma konusu olan ise vergi uygulamalarına ilişkin önerilerdir. Bu açıdan son yıllarda ön plana çıkan ve literatürde en çok tartışmaya konu olan bazı çevresel vergiler özellikle de karbon vergisidir. Bir tür emisyon vergisi özelliği taşıyan ve sınırlı sayıda uygulanmakta olan karbon vergisinin küresel bir vergi olarak bir çok ülkede uygulanması amaçlanmaktadır. Bu neden ile karbon vergisi, özellikle karbon salınımının en yüksek olduğu bazı gelişmiş ülkeler tarafından iklim değişikliği ve bu değişikliğin oluşturduğu çevresel kirlilik ile mücadelede en etkin mali araç olarak kabullenilmesi istenilmektedir. Bu makalede iklim değişikliği ve söz konusu değişikliğin oluşturduğu çevresel kirlilik ile mücadelede mali araç olarak tek çözümün karbon vergisi olmadığı, var olan vergi sisteminde yapılacak olan düzenlemelerin de iklim değişikliği ve söz konusu değişikliğin oluşturduğu çevresel kirlilik ile mücadelede etkinliği değerlendirilme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre vergisi, karbon vergisi, vergi sistemi, iklim değişikliği, çevre kirlenmesi.

Jel Sınıflandırması: H21, H23, H24, H25.

EVALUATION OF APPROACHES AND TURKISH PRACTICES ON THE APPLICABILITY OF THE CARBON TAX AS A GLOBAL FINANCIAL TOOL IN COMBATING CLIMATE CHANGE

ABSTRACT

Climate changes and environmental problems have brought measures to reduce carbon emissions to an important position. In order to prevent carbon emissions, all countries of the world produce solutions. The most controversial issue regarding the solution proposals in question is the proposals regarding tax applications. In this respect, some environmental taxes, which have come to the fore in recent years and are the subject of the most debate in the literature, are especially carbon taxes. The carbon tax, which is a kind of emission tax and is applied in a limited number, is aimed to be implemented in many countries as a global tax. For this reason, it is desired that the carbon tax be accepted as the most effective financial tool in the fight against climate change and environmental pollution caused by this change, especially by some developed countries with the highest carbon emissions. In this article, carbon tax is not the only solution as a financial tool in the fight against climate change and the environmental pollution caused by the change in question, and the effectiveness of the arrangements to be made in the existing tax system in the fight against climate change and environmental pollution caused by the change in question has been evaluated.

Keywords: Environmental tax, carbon tax, tax system, climate change, environmental pollution.

Jel Classification: H21, H23, H24, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!