TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İKALE SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ÖDENEN TAZMİNATIN VERGİSEL DURUMU

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Personelin iş akdi çeşitli sebeplerle sona erebilmektedir. İşverenin isteği veya personelin isteği ile sona erebildiği gibi karşılıklı anlaşma şeklinde sona eren iş akitleri de olabilmektedir. Her bir duruma göre kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği kanuni düzenlemeler ile belirlenmiştir. Ayrıca, kıdem tazminatı ödenmesi durumunda bunun ücret ödemesi sayılıp sayılmadığı, gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı, istisna kapsamına girip girmediği ve eğer tevkifata tabi ise ne kadarının tabi olacağı da kanuni düzenlemeler ile belirlenmiştir. Konuya ilişkin bazı belirsizlikler ise Kanuna eklenen hükümler ve Genel Tebliğlerde yapılan açıklamalar ile giderilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkale Sözleşmesi, Kıdem Tazminatı, Gelir Vergisi Tevkifatı.

Jel Sınıflandırması: H55, J58, J83, K31, K34.

TAX STATUS OF COMPENSATION PAID IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACT AGREEMENT

ABSTRACT

The employment contract of the staff may end for various reasons. It may be terminated with the request of the employer or the request of the personnel, or there may be employment contracts ending in the form of mutual agreements. The severance pay is determined by statutory regulations in each case. In addition, in case of severance payment, it is determined by the legal regulations whether this is counted as wage payment, whether it is subject to income tax withholding, whether it falls within the scope of the exemption or not, and if so, how much will be subject to withholding. Some uncertainties regarding the issue have been tried to be eliminated by the provisions added to the Law and the explanations made in the General Communiqués.

Keywords: Termination Contract, Severance Pay, Income Tax Withholding.

Jel Classification: H55, J58, J83, K31, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!