TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İDARE PAYLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE GİDER YAZILMASI HUSUSU

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Kamu idareleri tarafından tahsil edilen idare payları, bazı kamu hizmetlerini yürüten kamu kurumlarının giderlerini karşılamak için ya da ortak kamu mallarının işletme hakkının devrinden dolayı ortaya çıkmaktadır. İdare payları, benzeri mali yükümlülük niteliğindedirler. İdare paylarının gider yazılmasında iki önemli tarih bulunmaktadır. İlki kesinleşme tarihi iken ikincisi ödeme tarihidir. İlgili mevzuata göre; ödeme tarihinden önce bir beyan, tebligat veya bildirim varsa kesinleşme tarihi olarak bu hususların tarihi dikkate alınacaktır. Herhangi bir beyan, tebligat veya bildirim yoksa o takdirde ödeme tarihinin dikkate alınması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler: İdare Payları, Mali Yükümlülük, Gider.

Jel Sınıflandırması: H20, K10, K34.

LEGAL QUALITY OF PUBLIC INSTITUTIONS SHARES AND THE ISSUE OF THEM EXPENSED

ABSTRACT

The public institutions shares collected by the public administrations arise in order to cover the expenses of the public institutions carrying out some public services or due to the transfer of the right to operate common public goods. Public institutions shares are similar financial liabilities. There are two important dates in the expense of public institutions shares. The first is the date of finalization, and the second is the date of payment. According to the relevant legislation; If there is a declaration, notification or notification before the payment date, the date of these matters will be considered as the date of finalization. If there is no declaration, notification or notification then the payment date will have to be taken into account.

Keywords: The Public Institutions Shares, Financial Liabilities, Expense.

Jel Classification: H20, K10, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!